Chính Sách Bảo Mật

Khi bạn sử dụng Website Điểm Bắt Đầu chúng tôi sẽ thực hiện những chính sách bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo những điều khoản sau.

Thông tin được thu thập

Những thông tin của bạn sẽ được chúng tôi thu thập nhằm mục đích cải thiện chất lượng website, cải thiện khả năng tối ưu nội dung được truyền đạt tới bạn.

Những thông tin chúng tôi thu thập và mục đích

Khi bạn bình luận vào website hoặc gửi liên hệ tới website của chúng tôi với những mục đích và nhu cầu sử dụng khác nhau của mỗi người chúng tôi sẽ thu thập những thông tin sau:

Email: khi bạn tham gia thảo luận trong Website Điểm Bắt Đầu bằng hình thức bình luận bài viết(comment) chúng tôi sẽ thu thập thông tin về website, email, tên để hạn chế khả năng spam, tạo bình luận rác với mục đích khác nhau như tạo backlink,… Những thông tin này sẽ được sử dụng riêng cho Điểm Bắt Đầu nhằm nâng cao chất lượng bài viết, phục vụ email marketing phù hợp với mỗi người.

Số điện thoại: số điện thoại của bạn chỉ thu thập khi bạn cần liên hệ hoặc sử dụng dịch vụ nào đó đang có hoặc trong tương lai của Website Điểm Bắt Đầu. Thông tin số điện thoại này sẽ giúp chúng tôi sử dụng để liên hệ tiếp nhận thông tin, truyền tải thông tin hoặc cung cấp thông tin dịch vụ cũng như chăm sóc khách hàng.

Tên: thông tin về tên của bạn sẽ được thu thập qua hình thức tham gia bình luận (comment) hoặc liên hệ với chúng tôi với mục đích khác nhau, thông tin về tên của bạn được sử dụng để thuận tiện trong việc giao tiếp với bạn tốt hơn và đạt mục đích của cả 2 bên.

Địa chỉ: địa chỉ của bạn sẽ được yêu cầu cung cấp sau khi bạn đồng ý điền vào mẫu liên hệ để sử dụng dịch vụ nào đó chúng tôi đang cung cấp hoặc trong tương lại. Thông tin về địa chỉ này chỉ được sử dụng với mục đích hiểu hơn về địa điểm của bạn hoặc để giao hàng cho bạn sản phẩm nào đó Website đang cung cấp hoặc trong tương lại.

Bảo mật thông tin của bạn

Việc những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự đồng ý của bạn, bên cạnh đó chúng tôi sẽ không yêu cầu bất cứ thông tin nào tế nhị liên quan tới bạn.

Tuy những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hoàn toàn là tự nguyên và không phải chúng tôi yêu cầu bạn, nhưng để bảo vệ thông tin của bạn không bị lộ ra ngoài để tránh việc những người dùng thông tin đó với mục đích chuộc lợi cá nhân, chúng tôi sẽ có những chính sách bảo mật thông tin của bạn như sau:

  • Không bao giờ cung cấp thông tin cho bạn với bên thứ ba nhằm mục đích mua bán, chuộc lợi cá nhân của Điểm Bắt Đầu.
  • Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi giữ bảo mật trong phạm vi cá nhân và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và để sử dụng với những mục đích đã kể trên.
  • Thông tin của bạn sẽ chỉ được cung cấp cho những tổ chức hoặc cá nhân trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn bởi chính phủ hoặc tổ chức, cá nhân của chính phủ với mục địch sử dụng thông tin của bạn để phục vụ cho những lợi ích quốc gia hoặc lợi ích của cộng động.

Điểm Bắt Đầu sẽ cam kết không cung cấp thông tin của bạn với mục đích chuộc lợi cá nhân, thông tin của bạn chỉ nhằm phục vụ mục đích nâng cao chất lượng Website, chất lượng tương tác với bạn trong lúc và sau quá trình sử dụng Website hoặc để phục vụ vì lợi ích cộng đồng.